Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597

Ny studie: Gluten under graviditeten kan ge ditt barn diabetes

Nyhet: Metro - Elinor Karlin, 20 sept 2018

Att äta mycket gluten under graviditeten kan öka risken för att ditt barn ska utveckla diabetes typ 1. Detta enligt en ny dansk studie. Men forskningen tyder ändå inte på att blivande mödrar bör ändra sin kost.

Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom som innebär att kroppen har slutat tillverka insulin. Sjukdomen utvecklas inte på grund av dålig kost – men nu finns siffror som tyder på att den gravida kvinnans kost kan påverka om barnet drabbas eller inte.

I en studie från danska Bartholininstitutet på Rigshospitalet i Köpenhamn som innefattade 67 500 gravida danska kvinnor kartlades det även hur mycket gluten som kvinnorna åt. Doktor Knud Josefsen, en av författarna till forskningsrapporten, berättar för the Guardian att han tycker det är intressant att dessa riskfaktorer kan utvecklas redan i livmodern.

– Men i nuläget så rekommenderar vi inte att gravida kvinnor lägger om sin kost, säger han till the Guardian.


Dubbelt så stor risk

För dem som åt stora mängder gluten, 20 gram eller mer om dagen (motsvarande ungefär sex brödskivor), utvecklade 0,53 procent av deras barn diabetes typ 1 innan de fyllt 15. Detta är nästan dubbelt så stor andel mot hos de gravida som åt små mängder gluten, mindre än 7 gram om dagen (motsvarande ungefär två brödskivor). Då drabbades bara 0,3 procent av barnen av diabetes.

Men forskarna är trots den nya studien inte övertygade om att en glutenfri kost är rätt väg att gå under graviditeten. Totalt var det bara 247 barn i studien som utvecklade diabetes, vilket enligt forskarna är ett litet underlag. Dessutom har liknande studier, som inte är kopplade till graviditet, visat på att den som äter mycket gluten löper mindre risk att drabbas av andra sorters diabetes.

– Om vi försöker eliminera en sjukdom så kan vi lika gärna råka inkludera andra, säger Knud Josefsen till the Guardian.


Läs originalartikel här>>

 

Barndiabetesfondens ordförande, senior professor Johnny Ludvigsson kommenterar:

Glutens roll för uppkomst av celiaki (glutenintolerans) är klar, men man har misstankar att gluten kan spelar roll även för uppkomst av typ 1 diabetes. Försök att förebygga typ 1 diabetes md glutenfri kost har inte haft effekt, och glutenfri kost förbättrar inte kvarvarande insulinsekretion eller sjukdomsprocess vid typ 1 diabetes. Studien är intressant, men behöver bekräftas i andra studier, då tidigare liknande studier inte funnit samma samband.

Kontakta oss
Barndiabetesfonden
Gränsliden 10
582 74 Linköping
Telefon: 013-10 56 90
kansli@barndiabetesfonden.se
Om oss
Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Varje gåva är viktig och skänker hopp om nya framsteg och genombrott.
Org.nummer: 822001-9072  |  Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597
Barndiabetesfondens beskyddare: H.K.H. Kronprinsessan Victoria