Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597

Förändrad komjölk minskar inte diabetesfall

Nyhet: Dagens Medicin - Maria Gustavsson, 2 jan 2018

Mjölkersättning med sönderslagna komjölkproteiner förhindrar inte typ 1-diabetes hos barn med anlag för sjukdomen. Det visar en ny randomiserad studie där svenska barn ingår.   

– Resultaten är en besvikelse. Vi har jobbat med detta i 25 år och hoppades åtminstone kunna förebygga en del fall av typ 1-diabetes, säger Johnny Ludvigsson som är senior professor vid Linköpings universitet och en av forskarna bakom studien.

Trots besvikelsen finns ändå en del positiva fynd från studien, menar han.  

– Att kunna säga att föräldrar inte behöver vara rädda för att ge komjölkbaserad välling till sina spädbarn kan ju vara av viss glädje. Fast det var ju knappast därför vi gjorde studien.

Det diskuteras om främmande och komplexa proteiner, såsom komjölkprotein, kan trigga immunsystemet och bildningen av autoantikroppar hos spädbarn med anlag för typ 1-diabetes. Tidigare fynd har pekat i den riktningen, men ny data från den stora internationella studien TRIGR visar att så inte är fallet.

Här ingick fler än 2 000 spädbarn som hade en nära släkting med diabetesformen. Hälften av bebisarna fick en modifierad komjölkbaserad ersättning där proteinerna slagits sönder och inte längre var intakta. Resten av bebisarna fick en mjölkersättning baserad på vanlig komjölk. Spädbarnen matades med detta under minst två månaders tid och uppföljningen pågick i mer än elva år i snitt. 

Efter den perioden hade 8 procent av barnen som fått modifierad komjölk drabbats av sjukdomen. Motsvarande siffra var nästan densamma bland barnen i kontrollgruppen, 7 procent. Det fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan grupperna.

De nya resultaten sätter sannolikt punkt för hypotesen om att komjölk ökar risken för typ 1-diabetes hos barn med anlag för sjukdomen, menar Johnny Ludvigsson.

– Vi kan visserligen inte säga något om större mängder komjölkprotein senare i livet är av betydelse. Å andra sidan är stödet svagt för sådana misstankar, så jag tror inte att komjölk kommer anses som särskilt intressant längre.

Studien, som är publicerad i Jama, var dubbelblind och barnen rekryterades mellan 2002 och 2007. De kom från 15 länder, däribland Sverige och Finland. Deltagarna från Sverige kom bland annat från Linköping, Norrköping och Örebro. Barnen fick mjölkersättningen mellan sex och åtta månaders ålder.

Läs mer i abstract:

 

Läs originalartikel här>>

Kontakta oss
Barndiabetesfonden
Gränsliden 10
582 74 Linköping
Telefon: 013-10 56 90
kansli@barndiabetesfonden.se
Om oss
Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Varje gåva är viktig och skänker hopp om nya framsteg och genombrott.
Org.nummer: 822001-9072  |  Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597
Barndiabetesfondens beskyddare: H.K.H. Kronprinsessan Victoria