Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597

Byt namn på typ 1 diabetes?

Nyhet: Barndiabetesfondens kansli, redaktionen - 3 jan 2017

Signaturen "Yvonne/Mamma till ett typ 1 diabetesbarn" skrev en klok insändare som tar upp problemet med att så många blandar ihop typ 1 diabetes med typ 2 diabetes. Medan typ 2 diabetes förvisso i stor utsträckning (inte helt) beror på livsstilsfaktorer i likhet med cancer, högt blodtryck, trafikolycksfall etc, så vet vi ju inte alls vad typ 1 diabetes beror på. Märkligt nog anser man nog sällan att de som får cancer, högt blodtryck, eller råkar ut för trafikolyckor får ”skylla sig själva”, men det får däremot de med typ 2 diabetes. Och sen blandar man ihop typ 1 och typ 2.

Visst hade det fördelar om typ 1 diabetes hade helt annat namn. Nu lär vi inte kunna ändra på det internationella namnet diabetes, men kanske typ 1 kunde ersätta med något tydligare, enklare..?

I vilket fall krävs information och åter information - ärlig information, inget överslätande, hymlande! Om typ 1 diabetes kallades diabetespest, diabeteskräfta, livsfarlig diabetes, totaldiabetes, kampdiabetes el dyl så kanske fler skulle förstå?

Johnny Ludvigsson
Senior professor
Ordförande, Barndiabetesfonden


Du kan läsa insändaren här>>

Kontakta oss
Barndiabetesfonden
Gränsliden 10
582 74 Linköping
Telefon: 013-10 56 90
kansli@barndiabetesfonden.se
Om oss
Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Varje gåva är viktig och skänker hopp om nya framsteg och genombrott.
Org.nummer: 822001-9072  |  Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597
Barndiabetesfondens beskyddare: H.K.H. Kronprinsessan Victoria