Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597

Artikel har getts överdrivet optimistisk ton

Nyhet: Redaktionen - Johnny Ludvigsson, 7 jan 2014

Via TT (Tidningarnas Telegrambyrå) har en artikel spridits och publicerats i ett stort antal tidningar med rubriker som ”Forskare nära svaret på varför barn får diabetes”, "Redan inom några månader vet vi", "Fundamentalt genombrott före sommaren!" etc.

Uppgifterna härrör sig från en intervju med professor Åke Lernmark som är en mycket framstående diabetesforskare, men TTs tolkning kan bli vilseledande. Den studie som refereras till, TEDDY-studien, är onekligen en mycket omfattande och viktig studie, och vi sätter stort hopp till att den ska leda till viktiga nya kunskaper. Och optimism behövs, för tror man inte att forskningen alls ska kunna göra framsteg så skulle det kännas hopplöst, och föga meningsfullt att ge pengar till forskningen.

Samtidigt finns det en viss förståelig besvikelse hos många, inte minst de  patienter med diabetes och deras anhöriga, som under decennier fått höra alltför  överoptimistiska rapporter om att snart har vi svaret på gåtan, snart kan vi förebygga, snart kan vi bota etc.

Vad gäller virus som orsak till typ 1 diabetes så beskrevs den misstanken  redan 1927 i en vetenskaplig artikel, aktualiserades på allvar i slutet av 1960-talet, ”bevisades i slutet av 1970-talet” men än så länge har ändå ingen kunna påvisa något specifikt virus som orsak till typ 1 diabetes. Vi kan förvisso hoppas på att TEDDY-studien hittar något, vilket man dock såvitt jag vet hittills inte gjort. (Tvärtom publicerade men nyligen en vetenskaplig rapport där man tyvärr inte kunde finna något tecken alls på  virus som orsak till typ 1 diabetes!).

Så även om vi kan hoppas så får vi  nog inte känna oss svikna eller vilseledda om det alls inte finns något svara på diabetesgåtan före sommaren 2014, än mindre inom en snar framtid ett vaccin som förebygger sjukdomen.

Men låt oss inte ge upp! TEDDY-studien, såväl som  många andra studier, kommer ge nya kunskaper och förr eller senare löser vi gåtorna!

 

Du kan läsa TT-artikeln här>>

Kontakta oss
Barndiabetesfonden
Gränsliden 10
582 74 Linköping
Telefon: 013-10 56 90
kansli@barndiabetesfonden.se
Om oss
Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Varje gåva är viktig och skänker hopp om nya framsteg och genombrott.
Org.nummer: 822001-9072  |  Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597
Barndiabetesfondens beskyddare: H.K.H. Kronprinsessan Victoria